Rapporteringen gjelder for foredlingsforetak som mottar melk direkte fra produsent, benytter den til lokal foredling og omsetter produktene lokalt.

Du finner mer informasjon om ordningen på www.landbruksdirektoratet.no, under fanen «Produksjon og marked».

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporteringsskjemaet brukes av foredlingsforetak som har omsatt melkeprodukter etter lokal foredling.

For å benytte denne tjenesten trenger du en av Altinnrollene  Primærnæring og næringsmiddel eller Utfyller/innsender.

På Landbruksdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om lokal foredling av melk og finne brukerveiledning til skjemaet. Der finner du også informasjon og lenker til aktuelle forskrifter.

Rapporteringen er søknad om tilskudd for melka som er benyttet, og grunnlag for innkreving av avgifter for den samme melka. Det er melkeprodusenten som mottar tilskudd og betaler avgifter.

Foredlingsforetaket får tilgang til:

  • Rapporteringsskjemaet
  • Tidligere rapporteringer
  • Oversikt over melkemengde per produsent

1. februar er rapporteringsfrist for omsatte melkeprodukter foregående kalenderår. Rapportering etter 1. februar gir som hovedregel ikke rett til tilskudd, men er likevel grunnlag for innkreving av avgifter.

15. april, 15. juli og 15. oktober er frivillige frister for de som ønsker utbetaling av tilskudd oftere enn èn gang i året. Landbruksdirektoratet avregner tilskudd og avgifter etter fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjemaet:
Tlf: 78 60 60 00
E-post: ingeborg.seip@ldir.no

Åpne kontaktskjema