Kommuner i næringssvake distrikter for dyrehelsepersonell kan søke om stimuleringstilskudd til tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Foretak som tilbyr veterinærtjenester, samt Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen, kan søke om stimuleringstilskudd til tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på Svalbard.

Start tjeneste

Driftsmelding: Pga. teknisk oppgradering er alle våre digitale løsning nede fra tirsdag 3.10. kl. 17.00 til onsdag 4.10. kl.7.00. Vi beklager ulempen dette medfører.

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes til å søke om stimuleringstilskudd til veterinærdekning og rapportere om bruken av stimuleringstilskudd året før.
Søknads- og rapporteringsfristen fastsettes av statsforvalteren.

Kommuner kan søke om tilskudd dersom
• de har et dårlig næringsgrunnlag for veterinærer og har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester
• de har lagt planer for stimuleringstiltak som vil bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på dagtid

Veterinærforetak, samt Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen, kan søke om tilskudd dersom
• de har lagt planer for stimuleringstiltak som vil bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell gjennom hele året på Svalbard.

Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å få tilgang til tjenesten trenger du en av Altinn-rollene Utfyller/Innsender eller Primærnæring og næringsmidler. Du kan også få enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning og til å kontrollere at tilskuddsmottaker har oppfylt pliktene som følger med å motta tilskuddet.
Vilkårene for å få tilskudd finner du i Prop. 1 S fra Landbruks- og matdepartermentet, i tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet og i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stimuleringstilskudd skal rettes til statsforvalteren.
Spørsmål om stimuleringstilskudd til Svalbard skal rettes til statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Tekniske problemer med selve skjemaet kan meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema