Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL).

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Landbruksdirektoratet fastsetter frist for å levere søknad. Se utlysning for informasjon om søknadsfrist.

Tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL) skal gå til utvikling av nasjonale og regionale kompetansetilbud, for eksempel kurs og fagskoletilbud. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere i primærlandbruket eller innen andre næringer knyttet til landbruket.

Utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som driver faglig eller økonomisk aktivitet overfor målgruppene kan søke om tilskudd.

Prioritering av hvilke søknader som får tilsagn om tilskudd vil være avhengig av satsingsområde og budsjettramme som blir vedtatt ved årlige jordbruksoppgjør.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Organisasjoner og foretak kan søke om tilskudd.

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Åpne kontaktskjema