Avløserlag/landbrukstjenester som tilbyr landbruksvikar for sykdoms- og kriseavløsning til jordbruksforetak kan søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet (også kalt beredskapsavløsning).

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes til å søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet, og til å rapportere om landbruksvikarvirksomheten året før.

Søknads- og rapporteringsfristen er 1. februar - nærmere bestemt i det året man søker tilskudd for (søknad) og året etter (rapportering).

Organisasjoner, vanligvis avløserlag/landbrukstjenester, kan søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet dersom de

  • har som formål å organisere og administrere avløsning til jordbruksforetak
  • er organisert med eget styre og vedtekter
  • er godkjent av og har avtale med statsforvalteren om å tilby kvalifisert avløsning ved sykdom eller krisesituasjoner i et bestemt geografisk ansvarsområde
  • har åpent medlemskap for alle jordbruksforetak i ansvarsområdet som har rett til avløsertilskudd
  • kan tilby tilstrekkelig landbruksvikarberedskap i ansvarsområdet

Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten på vegne av avløserlaget/landbrukstjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og til å kontrollere at tilskuddsmottaker har oppfylt pliktene som følger med å motta tilskuddet.

Du finner bestemmelser om hvilke vilkår som må være oppfylt for å kunne få tilskudd og hvilke plikter tilskuddsmottaker har i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd og i gjeldende Jordbruksavtale. Satsen per landbruksvikarårsverk finner du også i Jordbruksavtalen.

Opplysningene fra søknaden kan også brukes av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Dette står i lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet skal rettes til fylkesmannen.
Dersom det er tekniske problemer med skjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema