Nettløsningen gjelder for importører som søker om tollnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

En ny veiledning og råvareliste for import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet brukes for søknader om nedsatt toll ved import av landbruksvarer, søknadsbehandling og informasjon for den enkelte importør.

For å kunne representere en bedrift ved bruk av denne tjenesten må leder i bedriften tildele deg primærnæring- og næringsmiddelrollen. Mer informasjon om rolletildelingen finner du på nettsiden til Altinn.

Importører kan:

 • søke om tollnedsettelse/melde inn Råvaredeklarasjon for industrielt
 • bearbeidede jordbruksvarer
 • søke om deltakelse i auksjon
 • søke om uttak av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • melde inn salg av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/beregning av nedsatt tollsats
 • gjenbruke tidligere søknader
 • få oversikt over alle søknader som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
 • få oversikt over egne importkvoter (gjelder de fleste kvoter)
 • få svar via det elektroniske systemet

Produsenter av bearbeidede landbruksvarer basert på norske råvarer (RÅK) kan:

 • melde inn resepter
 • søke om tilskudd (RÅK)
 • få oversikt over innvilget tilskudd

Trenger du hjelp?

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjeamet:
Tlf: 78 60 60 00
E-post: brukerstotte.import@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema