Skjema for å søke om tillatelser eller autorisasjon på bingo- og lotteriområdet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten kan benyttes hele året.

Feilinnsending

Dersom bruker har sendt inn skjemaet med feil kan han kontakte Lotteritilsynet på 57828000 eller sende en e-post til postmottak@lottstift.no

Tjenesten benyttes av lag, organisasjoner og entreprenører som ønsker å godkjennes som lotteriverdig organisasjon eller avholde bingo og lotteri.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Utfyller/innsender .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Tilgangsstyring . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvilke vedlegg som kreves, er avhengig av hva du søker om. Basert på valga dine i skjemaet, kommer det opp en oversikt over vedlegg som kreves, på slutten av skjemaet.

Lov om lotterier av 24.02.95 nr 11.

For mer informasjon om sentrale forskrifter og forarbeid til lova, se oversikt på vår nettside: https://lottstift.no/lotteritilsynet/om_lotteritilsynet/lov-og-regelverk/

Søknadsskjemaet inneholder flere tjenester. Lag og organisasjoner kan søke om å bli godkjennt som lotteriverdig organisasjon. Entreprenører kan søke om autorisasjon. Lag og organisasjoner som er blitt godkjent som lotteriverdige kan søke om tillatelse til å avholde bingo eller lotteri. Entreprenører kan søke om tillatelse til å avholde entreprenørbingo.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
postmottak@lottstift.no
57828000

Åpne kontaktskjema