Ukentlig rapportering av lakselus og opplysninger om følsomhet, mistanke om resistens, type behandling og behandlingsperiode samt opplysninger om rensefisk. Rapporteringsplikt gjelder for akvakulturanlegg med laksefisk i sjø.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ukentlig, senest i løpet av tirsdag i nærmeste påfølgende uke.

Rapporteringsplikt gjelder for akvakulturanlegg med laksefisk i sjø.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Utfyller/ innsender, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

I henhold til forskrift om lakselusbekjempelse  § 10 skal det fra akvakulturanlegg med laksefisk i sjø, rapporteres ukentlig til Mattilsynet opplysninger om sjøtemperatur, 
behandling mot lakselus og virkestoff, resultater av følsomhetsundersøkelser, mistanke om resistens, opplysninger om rensefisk og antall lakselus. 
 
Tjenestene krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for «Vis også underenhet (bedrift)» på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.
 
Mattilsynet er skjemaeier.

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema