Her finner du månedsrapport for settefisk. De som skal levere er alle som har eller plikter å ha akvakulturtillatelse for produksjon av settefisk og som er i drift med startfôringsyngel eller eldre fisk .

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Månedlig innsending. Fristene er den 7. i påfølgende måned.

Alle som har eller plikter å ha akvakulturtillatelse for produksjon av settefisk og som er i drift med startfôringsyngel eller eldre fisk.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender

§ 58. Rapportering og melding i

Forskrift av 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften).

Oppgaveplikten består av ett skjema – Månedsrapport settefisk.

Innkrever er Mattilsynet.

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema