Skjemaet benyttes ved etablering av nytt godkjenningspliktig eller registreringspliktig dyrehold, eller ved endringer i dyreholdet som ny eller ombygd driftsbygning, endret produksjonsform o.a.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Innleveringsfrekvens

Ved etablering av nytt dyrehold godkjenningspliktig eller registreringspliktig.

Ved endringer i dyreholdet som ny eller ombygd driftsbygning, endret produksjonsform o.a

Registreringsplikt av hobbyfjørfehold – plikten aktiveres i visse tilfeller i forhold til Aviær Influensasituasjonen.

 

Innleveringsfrist

Enhver som vil holde dyr, herunder svin, småfe, storfe, flere enn 10 hester, 200 eller flere høns og kalkun eller strutsefugl, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet der virksomheten skal finne sted. Endringer i disse opplysningene skal også meldes til Mattilsynet –

Ved ny/ombygd driftsbygning – før driftsbygningen tas i bruk. krav i holdforskriftene.

Dyrehold med arter som skal ha merker må være registrert før det kan bestilles merker. Gjelder storfe, svin, sau, geit, lama, oppdrettshjort

Godkjenningspliktige aktiviteter knytta til dyrehold – før oppstart.

Alle registreringspliktige dyrehold skal registrere dyreholdet. De som vil drive med dyrehold eller aktiviteter med dyr som krever godkjenning, tillatelse fra Mattilsynet kan søke om godkjenning på skjemaet.

Søknad om hestesenter, trenerstall, hestepensjonat

Søknad om sertifisering av fjørfevirksomheter

Søknad om avlsvirksomheter

Søknad om ervervsmessig omsetning av dyr, livdyrhandel, zoobutikk

Søknad om å drive dyrepensjonat

Søknad om tillatelse til framvisning av dyr, herunder gårdspark, dyrepark, sirkus

Melde om midlertidig dyreansamling, jfr forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Enhver som vil holde dyr, herunder svin, småfe, storfe, flere enn 10 hester, 200 eller flere høns og kalkun eller strutsefugl, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet der virksomheten skal finne sted. Endringer i disse opplysningene skal også meldes til Mattilsynet, jf følgende forskrifter:

Forskrift 2004-04-22 nr 665 om hold av storfe

Forskrift 2005-02-18 nr 160 om velferd for småfe

Forskrift 2003-02-18 nr 175 om hold av svin

Forskrift 2005-06-02 nr 505 om velferd for hest

Forskrift 1998-10-02 nr 951 om hold av strutsefugl

Forskrift 2001-12-12 nr 1494 om hold av høns og kalkun

FOR 1985-01-10 nr 17: Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning

FOR 1978-07-15 nr 01: Forskrift om dyrepensjonater og lignende.

FOR 1989-07-04 nr 541: Forskrift om avlsstasjoner.

FOR 1995-03-06 nr 240: Forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev.

FOR 1994-11-18 nr 1020: Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter.

FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer.

LOV-1974-12-20 nr 73 :Lov om dyrevern. 

FOR 2002-09-03 nr 970: Forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr

FOR 2005-11-30 nr 1356: Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

  • Søknad om godkjenninger vedrørende dyrehold – produksjonsform
  • Registrere nytt dyrehold-Produksjonsform
  • Endringer i Dyrehold – ny driftsbygning, endre produksjonsform

Mattilsynet har etablert nytt register over alle godkjenningpliktige og registreringspliktige tilsynsobjekter og tilhørende produksjonsformer. De fleste typene som angår levende dyr finnes på Mattilsynets Skjematjeneste fra ¼-2009.

Mattilsynets opplysninger om tilsynsobjektene vises under Oversikt. Registeret inneholder opplysninger som før lå i blant annet Husdyrregisteret. Papirskjema der man før meldte om nye driftsbygninger er erstatta av skjemaet Endre dyrehold på Mattilsynets Skjematjeneste.

Du finner også skjema som heter Husdyrregisteret på Mattilsynets Skjematjenester – her går du direkte til Individregisteret for storfe.

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Trenger du hjelp?

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:
postmottak@mattilsynet.no
tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema