Veterinær

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Mattilsynet.

  • Vitnemål/diplom for bestått utdannelse og eventuelt autorisasjonsbevis.
  • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring og statsborgerskap.
  • Dokumenter som ikke er på engelsk eller norsk må oversettes til engelsk eller norsk. Dokumenter som er oversatt må også sendes på originalspråk.

Har du tatt utdanningen i utlandet for mer enn ett år siden må du også legge ved

  • Bekreftelse på ubegrenset autorisasjon (Certificate of Current Professional Status) fra offentlig kompetent myndighet i landet du kommer fra/sist har jobbet. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i dyrehelsepersonelloven og forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonelleller seminpersonell etter EØS-avtalen.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Mattilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Mattilsynet
Region Sør og Vest, avdeling nasjonale oppgaver,
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

E-post: postmottak@mattilsynet.no
Tlf: 22 40 00 00

Åpne kontaktskjema