Søknad om innholdskonsesjon for å starte radio på DAB (ME-4022)

For å starte radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio. For å drive senderanlegg for DAB trengs anleggskonsesjon og frekvenstillatelse.

Om denne tjenesten

Alle som ønsker å starte radiovirksomhet på DAB.

Krav til vedlegg fremgår av søknadsskjemaet.

Hvis du er kringkaster og ønsker å sende på DAB, må du først inngå en avtale om transmisjon (sending) av kringkastingssignaler med anleggskonsesjonær. Alle som har en slik avtale vil etter søknad automatisk få innholdskonsesjon.

Det er ikke tillatt å starte opp sendinger før du har fått innvilget søknad om innholdskonsesjon.

Før du søker bør du ta stilling til om du vil sende riksdekkende eller lokal radio, og deretter ta kontakt med den som har konsesjon for enten riksdekkende eller lokalt senderanlegg.

Åpne kontaktskjema