Autorisasjon av taxidermister/preparanter

For å preparere vilt i ervervsmessig sammenheng og preparering av registreringspliktig vilt kreves det autorisasjon fra Miljødirektoratet. Her finner du informasjon om søknad og krav til autorisasjonen.

Om denne tjenesten

Kriterier/vilkår:

Avlagt og bestått svenneprøve i taxidermistfaget.


For mer informasjon se nettstedet til Miljødirektoratet.

 

Merknader:

Det kreves autorisasjon fra Miljødirektoratet for å foreta ervervmessig preparering av vilt samt preparering av registreringspliktig vilt. Autorisasjon kan bare utstedes til enkeltpersoner, ikke til selskaper eller andre sammenslutninger.

Åpne kontaktskjema