Elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Tjenesten benyttes når selskaper skal levere og deklarere deklarasjonspliktig avfall.

Avfallsmottakere skal bruke tjenesten ved mottak og kontroll av avfallet.

Innsendte skjema blir lagret i Avfallsdeklarering.no.

Skjema som har status Ferdig kan ikke endres.

Selskaper som i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16, har plikt til å levere og deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert. 

Tjenesten skal brukes når selskaper skal levere og deklarere avfall (avfallsforskrifens § 11-8, § 11-12 og § 16-7, § 16-9).

Leveringsplikten inntrer når den totale mengden produsert deklarasjonspliktig avfall overstiger 1 kg pr år. Avfallet skal leveres minst en gang pr år (§ 11-8 og § 16-7).

Avfallsmottakere skal bruke tjenesten ved mottak og kontroll av avfallet (avfallsforskriftens § 11-13 og § 16-10).

Det er organisasjonsnummer for underenhet som skal benyttes ved rapportering.

Du må logge inn på Altinn ved bruk av MinID, BankID, buypass eller Commfides.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Denne rollen er delegerbar til organisasjon og person.

 

Elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. 

Tjenesten er en lenketjeneste som leder til Avfallsdeklarering.no der deklarering, kontroll og lagring av data skal foregå. 

Trenger du hjelp?

Hjelp til praktisk bruk:

Telefon: 951 61 748
E-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Faglig veiledning:

E-post: ingebjorg.svindland@miljodir.no

Åpne kontaktskjema