Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge. Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for årsoppdatering fastsettes av Miljødirektoratet og annonseres på Miljødirektoratets hjemmeside

Tjenesten brukes ved produksjon og import av faremerkede kjemikalier når mengden per år er 100 kg eller mer. Alle biocider skal rapporteres uavhengig av fareklasse og mengde.

Den som er registrert som daglig leder, styreleder, innehaver eller kontaktperson i NUF i Enhetsregisteret har tilgang til tjenesten.

De kan delegere enkeltrettigheten på tjenesten til andre kollegaer på den aktuelle virksomheten (dvs. bedrifts-/undernummer)

Mangler du denne enkeltrettigheten må du få noen til å delegere den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Rapporteringsordningen er hjemlet i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge.

Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Miljødirektoratets rapporteringstjeneste for produktdeklarering retter seg mot produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger.  Virksomheten bruker tjenesten til løpende rapportering av kjemikalier og årlig rapportering av produsert, importert og eksportert mengde.

Åpne kontaktskjema