Frekvenstillatelse/sendertillatelse

For å kunne ta i bruk frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret må du ha tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet før du går i gang.

Finn skjemaet på nkom.no

Om denne tjenesten

Personer/foretak som skal søke frekvenstillatelse for satellittjordstasjon.

Eventuelle krav om vedlegg fremkommer av søknadsskjema.

Nkom utsteder sendertillatelser forløpende på bakgrunn av innkommende søknader. Det tildeles normalt frekvenser til alle som søker fordi det er tilstrekkelige frekvensressurser ledige. Det gis sendertillatelser i ulike frekvensbånd som blant annet er planlagt for radiolinje, opplink for satellitt, PMR og enkelte laveffektssystemer.

Gebyr

Det skal betales et frekvensgebyr. Opplysninger om estimert gebyr gis av Nkom.

Klage på vedtak

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tildeling av frekvenstillatelser

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema