Skjemaet brukes ved oppsigelse av registreringen som leverandør og forhandler av radio-, teleterminal- og nettutstyr.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved oppsigelse av registreringen.

Feilinnsending:
Notér referansenummer og send e-post til firmapost@nkom.no

Virksomheter som produserer eller importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registrere seg.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Roller,profil og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Du må logge inn på sikkerhetsnivå 3, for å komme inn på denne tjenesten.

Roller i Altinn (e-skjema)
Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet.
Les mer om roller og rettigheter:
Hvordan representere andre?
Roller og rettigheter

Formålet med registreringen er blant annet å lette tilsynet med import og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr, og å sikre at leverandører, radioforhandlere og brukere får nødvendig informasjon. Registrert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
Epost: firmapost@nkom.no
Telefon: 22 82 46 00

Åpne kontaktskjema