Statsautorisert translatør

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess. 

Om Statsautorisert translatør

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges Handelshøyskole (NHH).

  • Søker må kunne dokumentere autorisasjon fra EØS-stat på nivå med bevilling som statsautorisert translatør fra NHH.
  • En kandidat må oversende søknadsbrev, kopi av utenlandsk autorisasjon og annen relevant informasjon som viser nivå og omfang av avlagt autorisasjonsprøve i EØS-stat.
  • Norsk må inngå i språkparet. Ytterligere informasjon kan bli påkrevd.

Merknader

  • Alle kopier må være bekreftet av offentlig tjenestemann ved påskrift "Rett kopi/Kopien er i overensstemmelse med originalen", underskrevet av tjenestemannen og stemplet med offentlig stempel. Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har ordnet med manglene.

Språkkrav:
Ja. Se dokumentasjonskrav over.


Kriterier/vilkår for godkjenning:
De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning som statsautorisert translatør fremkommer i forskrift som regulerer godkjenning av statsautoriserte translatører.


Saksbehandlingsfrister:
Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:
Norges Handelshøyskole krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.


Klage på vedtak:
Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 Bergen

E-post: translatoreksamen@nhh.no
Tlf: 55 95 90 00

Åpne kontaktskjema