Statsautorisert translatør

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Om Statsautorisert translatør

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges Handelshøyskole (NHH).

  • Søker må kunne dokumentere autorisasjon fra EØS-stat på nivå med bevilling som statsautorisert translatør fra NHH.
  • En kandidat må oversende søknadsbrev, kopi av utenlandsk autorisasjon og annen relevant informasjon som viser nivå og omfang av avlagt autorisasjonsprøve i EØS-stat.
  • Norsk må inngå i språkparet. Ytterligere informasjon kan bli påkrevd.

Merknader

  • Alle kopier må være bekreftet av offentlig tjenestemann ved påskrift "Rett kopi/Kopien er i overensstemmelse med originalen", underskrevet av tjenestemannen og stemplet med offentlig stempel. Hvis ett eller flere av disse dokumentene ikke er vedlagt eller er mangelfulle, vil vi ikke behandle søknaden før du har ordnet med manglene.

Språkkrav:

Ja. Se dokumentasjonskrav over.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av forskrift som regulerer godkjenning av statsautoriserte translatører.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Norges Handelshøyskole krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 Bergen

E-post: translatoreksamen@nhh.no
Tlf: 55 95 90 00

Åpne kontaktskjema