Dette er skjemaet som skal besvares i NVEs skriftlige kontroll med tilgang til personell, energilovforskriften (enf) § 3-6. Dette gjelder nettselskaper som har mottatt «Varsel om skriftlig kontroll med tilgang til personell etter forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-6»

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter at foretaket/bedriften har mottatt brev om å besvare den skriftlige kontrollen.

Frist for innsendelse er 05.09.2018

Alle foretak/bedrifter som har mottatt brev hvor de er pålagt å besvare kontrollen. Dette gjelder nettselskaper som har mottatt «Varsel om skriftlig kontroll med tilgang til personell etter forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-6».

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Dette er skjemaet som skal besvares i NVEs skriftlige kontroll med tilgang til personell i energilovforskriften (enf) § 3-6. Skjemaet besvares som beskrevet i det mottatte varselbrevet.

Kontaktinformasjon

Carl Georg Abel
E-post: cga@nve.no
Telefon: 22 95 90 34

Åpne kontaktskjema