Dette er skjemaet som skal besvares i NVEs skriftlige kontroll med tilgang til personell, energilovforskriften (enf) § 3-6. Dette gjelder nettselskaper som har mottatt «Varsel om skriftlig kontroll med tilgang til personell etter forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-6»

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter at foretaket/bedriften har mottatt brev om å besvare den skriftlige kontrollen.

Frist for innsendelse er 05.09.2018

Alle foretak/bedrifter som har mottatt brev hvor de er pålagt å besvare kontrollen. Dette gjelder nettselskaper som har mottatt «Varsel om skriftlig kontroll med tilgang til personell etter forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-6».

Dette er skjemaet som skal besvares i NVEs skriftlige kontroll med tilgang til personell i energilovforskriften (enf) § 3-6. Skjemaet besvares som beskrevet i det mottatte varselbrevet.

Kontaktinformasjon

Carl Georg Abel
E-post: cga@nve.no
Telefon: 22 95 90 34

Åpne kontaktskjema