Fagansvarlig damsikkerhet

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Du finner opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk på NVE sine nettsider.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Språkkrav:

Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk. Det vil imidlertid være svært vanskelig å tilegne seg obligatorisk praksis uten å kunne lese, skrive og snakke et av de skandinaviske språkene.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg fremgår nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket av damsikkerhetsforskriften § 3-5 Kvalifikasjonskrav til fagansvarlig. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at komplett søknaden er sendt inn.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema