Fagansvarlig damsikkerhet

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges vassdrags- og energidirektorat.

  • Vitnemål med karakterutskrifter fra høyere utdanning
  • CV
  • Søknaden skal inneholde en særskilt referanseliste for det aktuelle fagområdet som skal vise:- hvilke prosjekt eller anlegg vedkommende har arbeidet med, og angivelse av type og dimensjoner,- detaljert beskrivelse av hva slags arbeid som er utført relatert til praksiskravene i § 3-5 og- oversikt over hvor vedkommende var ansatt og når arbeidet ble utført angitt i måneder.

Merknader

  • Last opp/send inn kopier av utdanningsdokumenter på originalspråk. I tillegg må du legge ved en oppsummering av relevante emner i fagkretsen på norsk eller engelsk.
  • Både utdannelse og praksis skal godkjennes av NVE.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av damsikkerhetsforskriften§ 3-5 Kvalifikasjonskrav til fagansvarlig. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat
postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema