NVE skal samle inn geografiske data for distribusjonsnett fra flere nettselskaper. Disse dataene skal leveres til NVE i form av filer som nettselskapene skal laste opp via tjenesten.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

En gang i året, slik som opplyst på informasjonssidene for tjenesten på nve.no.

Tjenesten skal benyttes av rapporteringspliktige nettselskaper.
Tjenesten krever Altinn-rollen "Energi, miljø og klima".

Det kreves opplasting av filer. Dette gjøres via tjenesten.

Åpne kontaktskjema