Denne tjenesten er midlertidig stoppet.
NVE vil kontakte aktuelle nettselskaper når det blir behov for rapportering av geografiske data til NVE.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

En gang i året, slik som opplyst på informasjonssidene for tjenesten på nve.no.

Tjenesten skal benyttes av rapporteringspliktige nettselskaper.
Tjenesten krever Altinn-rollen "Energi, miljø og klima".

Vennligst se veiledning.

Det kreves opplasting av filer. Dette gjøres via tjenesten.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller feil vennligst kontakt oss på brukerstotte@nve.no.

Åpne kontaktskjema