Høringsuttalelse på konsesjonssaker (NVE-0033)

Tjenesten brukes ved konsesjonssaker på høring. Dette er saker som er knyttet til energiutbygging, samt tiltak i vann og vassdrag.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Informasjonen er basert på innrapporterte verdier i forbindelse med konsesjonsbehandling, og innrapportering fra tiltakshavere.

Siden for høringsuttalelser viser en oversikt over alle saker som ligger på høring med detaljinformasjon om :  Sakstype , tiltakshaver , fylke, kommune og høringsfrist.

Når høringsfristen for en sak har gått ut vil den utgå fra listen og det vil ikke være mulig å sende inn en uttalelse på saken.

Ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet så knyttes høringsuttalelsen direkte til saken.

For å sende inn elektronisk så er det knytning mellom skjema og høringssak

Ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet så knyttes høringsuttalelsen direkte til saken.
Gå til siden for konsesjonssaker : https://www.nve.no/konsesjonssaker/

Åpne kontaktskjema