Skjemaet brukes til å melde inn nye eller endrede faresoner for kvikkleireskred (kvikkleiresoner) til NVE. Oppdateringene legges ut på NVE Atlas.NVE-0037

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Geotekniske konsulenter eller kommuner.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3.

Når det avdekkes fare for kvikkleireskred i byggesaker, arealplaner eller andre utredninger, så skal disse faresonene meldes inn til NVE.

Soneendringer skal dokumenteres iht NVEs veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vedlegg er spesifisert i skjemaet.

Frist:
Snarest etter faresonen er avdekket.

Feilinnsending:
Skjemaet kan lagres under utfylling. Dersom det sendes inn med feil må faglig brukerstøtte kontaktes.

Mer informasjon: Kvikkleireskred

Kontaktinformasjon

Epost: edha@nve.no
Telefon: 22 95 97 72

Åpne kontaktskjema