Tjenesten brukes av nettselskaper til å innrapportere spenningskvalitetsdata.

Vennligst besøk NVEs nettsider for mer informasjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Fristen for innrapportering av spenningskvalitetsdata er 01.02. hvert år. Fristen er absolutt. 

Tjenesten skal benyttes av rapporteringspliktige nettselskaper.
Den kan også benyttes av selskaper som rapporterer på vegne av rapporteringspliktige nettselskaper.

Leveringskvalitetsforskriften sier at alle nettselskapene kontinuerlig skal måle spesifiserte spenningskvalitetsparametre i ulike karakteristiske nettanlegg. 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller feil vennligst kontakt oss på brukerstotte@nve.no.

Åpne kontaktskjema