Skjemaet brukes til innrapportering av data til NVEs kvartalsvise leverandørskifteundersøkelse. Dette gjelder utvalgte nettselskaper i Norge.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

I begynnelsen av hvert kvartal.

Frist for innrapportering er nærmeste ukedag to uker etter kvartalsslutt.

Utvalgte nettselskaper ansvarlige for innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Kontaktinformasjon

Runa Haave Andersson
E-post: rha@nve.no
Tlf: 22 95 98 38

Åpne kontaktskjema