Skjemaet benyttes ved klage på nettselskap om leveringskvalitet, nettleie og
anleggsbidrag, leverandørskifter, faktura/måling, ikke-diskriminering av
kraftleverandører mv.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle kunder av nettselskap kan benytte skjemaet ved uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvalitet, nettleie og anleggsbidrag, leverandørskifter, faktura/måling, ikke-diskriminering av kraftleverandører mv.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Nettleie og anleggsbidrag:
Kjell Rune Verlo
E-post: krv@nve.no
Telefon: 22959365

Spørsmål om leveringskvalitet:
Camilla Aabakken
Epost: caa@nve.no
Telefon: 22959829

Spørsmål om leverandørskifter, faktura/måling, ikke-diskriminering av kraftleverandører mv.:
Runa Andersson
Epost: rha@nve.no
Telefon: 22959838

Åpne kontaktskjema