Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når personer ønsker å klage på installasjon av AMS-måler, og når personer ønsker å stille spørsmål om AMS.

Skjemaet skal brukes av personer og organisasjoner som ønsker å henvende seg til NVE om AMS og smarte målere.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg

Skjemaet skal gjøre det enklere for person å henvende seg til NVE om saker som gjelder AMS.

Kontaktinformasjon

Telefon: 96 94 22 70

Åpne kontaktskjema