Melding om idriftsettelse nye vindkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn ved idriftsettelse av nye kraftverk eller det er gjort endringer i eksisterende kraftverk.

Alle produsenter som har vindkraftverk.

Kontaktinformasjon

Ann Myhrer Østenby
Epost: amo@nve.no
Telefon: 22 95 92 43

Åpne kontaktskjema