Skjemaet brukes til å registrere nye utbygde vannkraftverk eller endringer i eksisterende vannkraftverk.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn ved idriftsettelse av nye kraftverk eller det er gjort endringer i eksisterende kraftverk.

Feilinnsending 

Dersom det sendes inn med feil må faglig brukerstøtte kontaktes.

Alle produsenter som har vannkraftverk.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Energi, miljø og klima .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Kart og tegninger av utbyggingen.

Skjemaet skal sendes inn ved idriftsettelse av nye kraftverk eller det er gjort endringer i eksisterende kraftverk.

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Seming Skau, senioringeniør
E-post: shs@nve.no
Telefon: 22 95 94 17

Åpne kontaktskjema