Skjemaet brukes til å sende inn søknad om midlertidig fravik fra manøvreringsreglement.
NVE kan gi midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å fravike gjeldende reglement når formålet er behov for reparasjoner, opprensking og naturfaglige undersøkelser.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn dersom planlagt vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør det nødvendig å fravike fra manøvreringsreglementet.

Alle produsenter som har vannkraftverk. Du må være hovedeier av kraftverksanlegget det søkes om.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen «Energi, miljø og klima.» Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Legg ved søknadsbrev og eventuelle kart, bilder og rapporter/utredninger som kan være relevant for søknaden.

Søknaden skal sendes til NVE minst tre måneder før endringen skal gjennomføres.
NVE vil normalt kunngjøre saken med høringsfrist på minst 20 dager, og innhenter uttalelser fra kommuner, fylkeskommunen og fra Statsforvalteren i aktuelt fylke.

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstotte : Henrik Hveding og Rune Moe
Tlf faglig brukerstotte : +47 48255228 og +47 99629177
Email faglig brukerstotte : nve@nve.no

Åpne kontaktskjema