Nettselskapene rapporterer tariffer til NVE i januar hvert år og ved tariffendringer i løpet av året.
Rapporteringen er nå åpnet. Se tilsendt brev fra NVE for utfyllende informasjon.
Vennligst besøk NVEs nettsider for mer informasjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Nettselskapet skal benytte tjenesten til å varsle NVE ved tariffendringer.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima 

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Selskapene kan benytte tjenesten flere ganger i løpet av året ved tariffendringer.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forskriftshenvisning: § 13-5, femte avsnitt. Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302

Kontaktinformasjon

Epost: brukerstotte@nve.no

Åpne kontaktskjema