Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat.
Dette er rapporteringsverktøyet som skal benyttes.

Vennligst besøk RMEs nettsider  for mer informasjon.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporten skal leveres av omsetningskonsesjonærer som har fått innvilget omsetningskonsesjon for omsetning av elektrisk kraft.

Frist for innsendelse er den samme som for innsendelse til Regnskapsregisteret, det vil si senest en måned etter at årsregnskapet er fastsatt (regnskapsloven § 8-2). Årsregnskapet skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt (regnskapsloven § 3-1).

Innehaver av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft som har innrapporteringsplikt.

For å kunne logge seg på eRapp2 via Altinn, trenger man et bestemt oppsett avhengig av hva man skal utføre i løsningen.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Vennligst se veiledning

Alle rapporteringspliktige omsetningskonsesjonærer skal innrapportere sin virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet. Regnskapet skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller feil vennligst kontakt oss på brukerstotte@nve.no.

Åpne kontaktskjema