Skjemaet skal benyttes for innsendelse av søknader om vassdrags- og grunnvannstiltak etter vannressursloven,

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn ved behov, skjemaet har ingen frist.

Alle som ønsker å utføre konsesjonspliktig vassdrags- eller grunnvannstiltak.Vannressursloven
Lovhjemmel §§ 8, 10 og 23.

Kontaktinformasjon

E-post: kha@nve.no
Telefon: 22 95 94 23

Åpne kontaktskjema