Kraftverkseiere kan søke om å få sitt/sine anlegg godkjent for elsertifikatordningen. Kraftverk som inngår i ordningen får elsertifikater som kan selges i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Kraftleverandører og visse strømbrukere pålegges å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kraftverkseiere kan søke om å få sitt/sine anlegg godkjent for ordningen.

Eiere av kraftverk som inngår i ordningen får elsertifikater som kan selges i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Kraftleverandører og visse strømbrukere pålegges å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Dokumentasjon av målearrangement

Hvis relevant, dokumentasjon av:
-  Tiltak for å øke produksjon
-  Størrelse på varig produksjonsøkning
-  Målesløyfens nøyaktighet
-  Byggestart eller idriftsettelse- hvis relevant 

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som stimulerer til økte investeringer i produksjon av strøm fra fornybare energikilder. Kraftverk som inngår i ordningen får rett til å motta elsertifikater i inntil 15 år.  Sertifikatene kan selges i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Inntekten kommer i tillegg til inntektene fra salg av strøm. Kraftleverandører og visse strømbrukere pålegges å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

Kraftverk som inngår i ordningen får elsertifikater som kan selges i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Kraftleverandører og visse strømbrukere pålegges å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

Kontaktinformasjon

Faglig kontakt:

Frida Hugaas Aulie
E-post: frau@nve.no
Tlf: 22 95 98 66

Kontaktperson dersom søknadsskjema for kraftverk ikke er tilgjengelig i Altinn:

Seming Skau
E-post: shs@nve.no
Tlf: 22 95 94 17

Andretekniske spørsmål knyttet til skjemaet:

NVE Brukerstøtte
E-post: brukerstotte@nve.no
Tlf: 22 95 92 72

Åpne kontaktskjema