Skjemaet brukes til å søke om konsesjon for omsetning av kraft i Norge. Alle – utenom staten – som ønsker å omsette elektrisk kraft må ha konsesjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle som ønsker å omsette elektrisk kraft må søke om omsetningskonsesjon.

Innehaver av omsetningskonsessjon for elektrisk kraft.

Det kan søkes om konsesjon i forbindelse med oppstart av omsetningsvirksomhet. Dette gjelder også ved fusjoner eller andre endringer i selskapsmessige forhold som krever en ny søknad om omsetningskonsesjon. Konsesjonen må fornyes når konsesjonsperioden utløper.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Energi, miljø og klima .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Tilgangsstyring . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. Innlogging med sikkerhetsnivå 3.

NVE henter inn disse opplysninger fra Brønnøysundregistrene: 

Regnskap/ årsberetning evt. åpningsbalanse fornye selskap.

     Nye selskap må sende inn budsjett.»


Skjemaet brukes til å søke om konsesjon for omsetning av kraft i Norge. Alle – utenom staten – som ønsker å omsette elektrisk kraft må ha konsesjon.

Kontaktinformasjon

Faglig brukserstøtte svarer på spørsmål knyttet til skjemaet.

For kontaktinformasjon, klikk her

Åpne kontaktskjema