Skjemaet brukes til å søke om konsesjon for omsetning av kraft i Norge. Alle – utenom staten – som ønsker å omsette elektrisk kraft må ha konsesjon.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle som ønsker å omsette elektrisk kraft må søke om omsetningskonsesjon.

Innehaver av omsetningskonsessjon for elektrisk kraft.

Det kan søkes om konsesjon i forbindelse med oppstart av omsetningsvirksomhet. Dette gjelder også ved fusjoner eller andre endringer i selskapsmessige forhold som krever en ny søknad om omsetningskonsesjon. Konsesjonen må fornyes når konsesjonsperioden utløper.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Energi, miljø og klima .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Tilgangsstyring . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. Innlogging med sikkerhetsnivå 3.

Firmaattest, vedtekter, evt. aksjonæravtale, regnskap/årsberetning for virksomheten og budsjett (gjelder ikke kommuner som kun tar ut konsesjonskraft).

NVE henter inn disse opplysninger fra Brønnøysundregistrene:

Regnskap/årsberetning evt. åpningsbalanse fornye selskap.

 

Nye selskap må sende inn budsjett.

Skjemaet brukes til å søke om konsesjon for omsetning av kraft i Norge. Alle – utenom staten – som ønsker å omsette elektrisk kraft må ha konsesjon.

Kontaktinformasjon

Faglig brukserstøtte svarer på spørsmål knyttet til skjemaet.

Runa Haave Andersson
E-post: rha@nve.no
Tlf: 22 95 98 38

Cathrine Åsegg Hagen
E-post: cah@nve.no
Tlf: 22 95 93 03

Åpne kontaktskjema