Søknader om opprinnelsesgarantier kan benyttes dersom et kraftverk ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier for sin kraftproduksjon. Garantiene kan benyttes til å dokumentere hvilke energikilder kraftproduksjonen kommer fra.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Det kan søkes om opprinnelsesgaranti hvert 5. år for hvert av kraftverkene. Det skal sendes inn ny søknad ved endringer av kraftverket.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Søknader om opprinnelsesgarantier kan benyttes dersom et kraftverk ønsker å få utstedt opprinnelsesgarantier for sin kraftproduksjon. Garantiene kan benyttes til å dokumentere hvilke energikilder kraftproduksjonen kommer fra. Med opprinnelsesgaranti kan kraftprodusenten dokumentere at bedriftens kraftforbruk ikke forurenser, verken i form av CO2-utslipp eller kjernefysisk avfall.

Bakgrunnen for skjema er å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med søknad om opprinnelsesgarantier. Etter fornybardirektivet skal landene i EU blant annet tilby produsentene av elektrisitet fra fornybare energikilder opprinnelsesgarantier. Dette er bevis for at en gitt mengde elektrisitetsproduksjon er fornybar. Det kan også utstedes opprinnelsesgarantier til all annen elektrisitetsproduksjon, men da av en annen type. Vedlagte skjema kan benyttes av alle som ønsker godkjenning for å få utstedt opprinnelsesgarantier.

For å kunne søke om godkjennelse via Altinn må kraftverkseier ha et organisasjonsnummer. Kraftverkseiere som ikke har et slikt nummer, må skaffe dette fra Brønnøysundregistrene eller ta direkte kontakt med NVE.

Innføring av et system for opprinnelsesgarantier er en del av Norges forpliktelser ved innføring av EUs fornybardirektiv (2001/77/EF) og CHP-direktivet (2004/8/EF) i Norge. Regjeringens rammenotat om direktivene (PDF).

Kontaktinformasjon

Faglig kontakt:

Christine Birkeland
E-post: cbi@nve.no
Telefon: 22 95 98 76

Frida Hugaas Aulie
E-post: frau@nve.no
Telefon: 22 95 98 66

Kontaktperson dersom søknadsskjema for kraftverk ikke er tilgjengelig i Altinn:

Seming Skau
E-post: shs@nve.no
Telefon: 22 95 94 17

Andre tekniske spørsmål henvises til:
NVE Brukerstøtte
E-post: brukerstotte@nve.no
Telefon: 22 95 92 72

Åpne kontaktskjema