Kommunene kan søke om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Alle kommunene.For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging, miljøtiltak langs vassdrag og kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (kap. 1820, post 60) ligger til grunn for søknaden. Obligatoriske vedlegg er spesifisert i søknadskjemaet.

Søknadene behandles fortløpende. Resultater fra kartleggingen skal rapporteres innen 10. november samme år som tilskuddet er gitt.

Eli K. Øydvin
Epost: eko@nve.no
Telefon: 22 95 94 89 Mobil: 957 39 388

Olianne Eikenæs
Epost: oli@nve.no
Telefon: 22 95 92 24 Mobil: 950 48 262

Åpne kontaktskjema