Vassdragsteknisk ansvarlig (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Det må oppfylles noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter for å kunne utøve yrket og benytte yrkestittelen i Norge. Er utdannelsen din tatt i utlandet trenger den en spesiell godkjennelse.

Finn skjemaet på nve.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan innsendes av yrkesutøver/enkeltpersoner til Norges vassdrags- og energidirektorat.

For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

  • Hvilke vassdragsanlegg, med klasseangivelse, det søkes godkjenning for.
  • Personlige opplysninger (navn, e-post, privatadresse, alder)3. Utdannelse (skole, studieretning, grad, fagkrets) og relevant etterutdanning (tittel på kurs, varighet, innhold, arrangør, eksamen etc.).
  • Damsikkerhetskurs (krav om å ha gjennomført Damsikkerhet I for anleggseiere i klasse 4, 3, 2 og 1 og Damsikkerhet II for eiere av anlegg i konsekvensklasse 4, 3 og 2). Begge kurs må gjennomføres med bestått eksamen.
  • Praksis (arbeidsgiver, ansettelsestid, arbeidsoppgaver, ansvar, plassering i organisasjonen, tittel etc.)Merknader

  • Last opp/send inn kopier av utdanningsdokumenter på originalspråk. I tillegg må du legge ved en oppsummering av relevante emner i fagkretsen på norsk eller engelsk.

Vassdragsteknisk ansvarlig kan kun få godkjenning for bestemte anlegg, og ikke en generell godkjenning. For personer fra annet EØS-land er det selskapet i Norge som må søke om godkjenning på vegne av han/henne.

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Damsikkerhetsforskriften § 3 – 3 Kvalifikasjonskrav til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Norges vassdrags- og energidirektorat krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Kontaktinformasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95

Besøksadresse: Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Åpne kontaktskjema