Skjemaet skal benyttes til innmelding og oppdatering av opplysninger for tilskuddspliktige i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste. Innmelding skal gjøres innen en uke etter oppstart av helsehjelp og oppdateringer gjøres fortløpende. Dette gjelder kontaktopplysninger, helsepersonellgrupper og gjennomsnittlig antall årsverk for inneværende kalenderår. Merk at adresseinformasjonen på din virksomhet må meldes i eget Altinn-skjema.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Melding om endring i virksomheten, som endring i antall og sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk, skal sendes Norsk pasientskadeerstatning senest 1. februar.

Oppstart av nye virksomheter meldes fortløpende gjennom året og innen en uke etter oppstart av pasientbehandling.

Utmelding av tilskuddsordningen skal skje innen en måned etter avvikling eller endring av virksomheten. Dette gjør du ved å bruke Altinn-skjemaet for utmelding.

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Unntak gjelder for medarbeidere som er tilknyttet en bransje-/profesjonsforening som har kollektivavtale med Norsk pasientskadeerstatning.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene: Utfyller/innsender, Revisormedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringsrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Krever sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos NPE svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 22 99 37 70
E-post: npeprivat@npe.no

Åpne kontaktskjema