Skjemaet benyttes til utmelding av tilskuddsordningen for privat helsetjeneste. Utmelding skal gjøres innen en måned etter opphør av helsehjelp.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist:
Utmelding av tilskuddsordningen skal skje innen en måned etter avvikling eller endring av virksomheten. 

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Unntak gjelder for medarbeidere som er tilknyttet en bransje-/profesjonsforening som har kollektivavtale med Norsk pasientskadeerstatning.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene: Utfyller/innsender, Revisormedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringsrettighet og Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Krever sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte hos NPE svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 22 99 37 70
E-post: npeprivat@npe.no

Åpne kontaktskjema