Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til et varemerke eller et fellesmerke.

Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til et varemerke eller et fellesmerke. Dersom du ønsker raskere saksbehandling, eller hvis du søker varemerke for første gang, anbefaler vi deg å følge denne lenken for mer informasjon og eget søknadsskjema. Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som du kan bruke for å skille varene og tjenestene dine fra andres. Et fellesmerke er enten til bruk for alle medlemmene i en forening (kollektivmerker), eller for en myndighet, et selskap eller en annen sammenslutning ved kontroll eller merking av produkter som tilfredsstiller visse krav (garanti- eller kontrollmerker).

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ingen tidsfrist.

Søknaden anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. Søknaden må være innkommet før klokken 00.00 for at den skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et søknadsnummer fra Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søke. Patentstyrets kunder er næringsliv, institusjoner (spesielt innen forskning og utdanning), offentlige etater, samt frittstående idéskapere (privatpersoner).

Skjemaet fylles ut av søker. Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Varemerke

Et varemerke er et middel til å skille dine varer fra andres, blant annet i forbindelse med markedsføring og omsetning. Merket kan bestå av ulike elementer f.eks. ord, figur/logo, en kombinasjon av ord og figur, eller andre kjennetegn.

Dette skjemaet gjelder søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke. En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00 (mandag - fredag 8.00 - 15.00)
E-post: post@patentstyret.no

Åpne kontaktskjema