Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om en forlengelse av eneretten som du kan få i enkelte tilfeller for legemidler og plantefarmasøytiske produkter.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du må sende søknad om sertifikat til Patentstyret innen seks måneder fra den dag den første markedsføringstillatelsen for produktet forelå her i landet, eventuelt fra den dag patentet ble meddelt, hvis dette er senere. Utstedelsen av et sertifikat kan forlenge beskyttelsestiden med inntil fem år. Gyldighetstiden for sertifikatet blir den tiden som har gått fra søknaden om patent ble innlevert, til avgjørelsen om den første tillatelsen til å markedsføre produktet innen EØS ble meddelt, redusert med fem år. Les mer om SPC hos Patentstyret

Du kan levere skjemaet som privatperson eller på vegne av en organisasjon. Hvis du ønsker å representere en organisasjon, trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og designMangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter. 

Betaling ved innlevering

Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig

Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Elektronisk kommunikasjon

Vi sender varsel til e-postadressen du har oppgitt i skjemaet så snart brev fra oss finnes tilgjengelig i innboksen i Altinn. Fakturaer vil derimot bli sendt til postadressen du har oppgitt i søknaden. Vær oppmerksom på at hvis du sender inn søknaden på vegne av en organisasjon, vil du motta brev fra oss i organisasjonens innboks.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
(mandag - fredag 8.00 - 15.00)

E-post: post@patentstyret.no

Åpne kontaktskjema