Du kan i dette skjema kun korrigere inngangsverdi eller realisasjonsvederlag for de anskaffelser og realisasjoner som er gjort i 2021 (post 306). Innleveringsfristen er den samme som for skattemeldingen, det vil for de fleste si 30. april. Har du ingen endringer i oppgaven, skal oppgaven ikke leveres.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Leveringsfristen følger skattemeldingsfristen, som for de fleste er 30. april. Har du utsatt frist for levering av skattemeldingen gjelder utsatt frist også for levering av Aksjeoppgaven 2021.

Du skal bare levere oppgaven hvis du har gjort endringer i den.

Dersom du oppdager at du har sendt inn feil opplysninger og må sende inn en gang til kan du i Arkiv  velge «Lag ny kopi» og sende inn på nytt, siste innsending gjelder.

Personlige skattytere (inkludert personlig næringsdrivende) skal kun levere oppgaven hvis de gjør endringer i oppgaven. Det kan bare gjøres endringer på aksjer som er kjøpt eller solgt i 2021.

Selskapsaksjonærer skal ikke levere oppgaven. For selskapsaksjonærer legges derfor bare ut en PDF til orientering i innboksen.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Skjema og tjenester du har rettighet til  som ligger under siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Hvem mottar Aksjeoppgaven 2021  - Korrigerbar

Det er bare de som har realisert eller anskaffet aksjer i 2021 som vil motta en korrigerbar oppgave i Altinn (RF-1088K – Korrigerbar). Du skal bare levere Aksjeoppgaven 2021 Korrigerbar dersom du har endringer i inngangsverdi (kjøpesum) eller realisasjonsvederlag (salgssum) for anskaffelser og realisasjoner som er gjort i løpet av inntektsåret.

Hvorfor mottar du oppgaven
Oppgaven skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på, i dine aksjeinntekter.
Personlige aksjonærer skal betale skatt på utbytte på aksjer og av gevinst ved salg av aksjer utover et skjermingsfradrag. 

Hva skal du gjøre

Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.

Det er spesielt viktig at du kontrollerer:

  • Mottatt utbytte (post 205)
  • Inngangsverdi / Realisasjonsvederlag (post 306)

Verdiene stemmer

De skattepliktige beløpene i postene 110-130 er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Har du ingen endringer i oppgaven, foretar du deg ingenting.

Verdiene stemmer ikke

Da må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle, og føre riktig skattepliktig beløp i skattemeldingen.

Du må i slike tilfeller levere både skattemeldingen og denne oppgaven. Du kan få hjelp til å beregne riktige skattepliktige beløp ved å gjøre disse korrigeringene i Altinn.

Oppdatert oppgave
Endrer du i oppgaven, kan dette føre til at beløpene som skal stå i skattemeldingen må endres. Hvis du gjør endringene i Altinn, vil du etter noen dager motta en oppdatert oppgave. Denne finner du i innboksen din. Den oppdaterte oppgaven viser blant annet korrigerte beløp i postene 110 – 130 som du skal overføre til skattemeldingen. Oppdateringen vil ta noen dager, og du bør derfor gjøre endringene i god tid før skattemeldingsfristen utløper.

Anskaffelser/realisasjoner som ikke står i oppgaven

Eide du ved utgangen av 2021 aksjer som ikke er med i oppgaven, skal du opplyse om disse. Er du en av de som har fått ny temabasert elektronisk skattemelding, kan du endre direkte i den nye skattemeldingen, hvis ikke bruker du skjema "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" (RF-1159).
Har du solgt eller på annen måte realisert aksjer i løpet av 2021 og disse aksjene ikke står i oppgaven, skal du opplyse om disse. Er du en av de som har fått ny temabasert elektronisk skattemelding, kan du endre direkte i den nye skattemeldingen. Hvis ikke bruker du skjema RF-1159, som er et vedlegg til RF-1030 (skattemelding i Altinn).

Aksjer du har på aksjesparekonto (ASK) står ikke i denne oppgaven men skal stå i skattemeldingen. Utbytte utdelt før aksjene ble overført til aksjesparekonto, skal likevel fremgå av aksjeopppgaven.

For mer om skjema, se rettledningen på www.skatteetaten.no

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema