Tjenesten benyttes for å hente skattekort for ansatt elektronisk uten å gå via et lønnssystem.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes av:

  • Arbeidsgivere som skal hente elektronisk skattekort for sine ansatte.
  • Regnskapsførere, lønnssentraler mv som skal innhente skattekort på vegne av sine klienter.
  • Personlige arbeidsgivere som skal innhente skattekort.

Du kan enten representere en juridisk enhet (foretak/bedrift) eller en privatperson for å benytte dette skjemaet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle arbeidsgivere.

Hvis du er personlig arbeidsgiver logger du deg på Altinn som deg selv og behøver ingen Altinn-roller.

Hvis du skal hente skattekort på vegne av en arbeidsgiver, logger du på som deg selv og velger den arbeidsgiver du skal representere i nedtrekkslisten. Du trenger en av følgende Altinn-roller for å bruke skjema og lese svaret i Min meldingsboks:

 

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få rollene delegert til deg av daglig leder, styreleder eller innehaver.

Skjema Bestill elektronisk skattekort (RF-1307) fylles ut og sendes inn for å hente skattekort uten å gå via lønnssystem. Organisasjoner kan hente skattekort for opptil ti ansatte av gangen. Personlige arbeidsgivere kan hente skattekort for opptil fire ansatte.

Skjemaet gir deg to valg, hente nye skattekort eller kun hente endrede skattekort.

Hente nye skattekort
Ved årets begynnelse må du hente  skattekort for alle ansatte på nytt. Du behøver den ansattes fødselsnummer for å hente nye skattekort.

Endrede skattekort
Dersom noen av dem du har hentet skattekort for endrer dette i løpet av året vil du bli varslet med SMS og/eller e-post. Du kan da velge å kun innhente endrede skattekort.

Tilbakemelding i "Min meldingsboks"
Skattekortopplysningene finner du i "Min meldingsboks" etter at du har sendt inn bestillingen. Du vil få tilbake en tabell med skattekortopplysninger for alle gyldige fødselsnummer fra det innsendte skjemaet. Som regel skjer dette umiddelbart, men kan ved enkelte tilfeller ta inntil en halv time.

Trenger du hjelp?

Skatteopplysningen telefon: 800 800 00
E-post

Åpne kontaktskjema