Forenklet MVA ordning for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester og/eller varer med lav verdi, uten fast forretningsadresse i Norge.

Start tjeneste

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

Om denne tjenesten

Innlevering kvartalsvis, senest 20 dager etter kvartalets utløp.

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i den forenklede registreringsordningen. Enheter som er registrert i det ordinære Merverdiavgiftsregisteret kan ikke benytte denne meldingen.

Selvvalgt brukernavn og passord i Altinn.

Sikkerhetsnivå 0 .

Utenlandske tilbydere som leverer elektroniske tjenester til forbrukere i Norge (B2C) skal betale merverdiavgift til Norge. Det samme vil fra 1. april 2020 gjelde tilbydere av varer med lav verdi. MVA-melding skal sendes inn hvert kvartal, også for de kvartalene det ikke har vært omsetning til Norge (Ingenting å rapportere).

Trenger du hjelp?

E-post: voec@skatteetaten.no

Åpne kontaktskjema