Endring av navn (RF-1453)

Tjenesten benyttes dersom du ønsker å søke om endring av eget eller eget barns navn.

Finn skjemaet på skatt.skatteetaten.no

Om denne tjenesten

Sendes inn etter behov.

Vær oppmerksom på at tjenesten kan kreve signatur av flere parter. Disse vil i så fall automatisk få tilsendt særskilt skjema for signering i Altinn.

Endring av navn på barn/ungdom som må godkjenne og signere navneedringen:

Barn/ungdom som ikke har opprettet bruker i Altinn og lagt inn varslingsadresse der før skjema om navneendringen blir sendt inn, vil ikke motta skjemaet til signering i sin innboks i Altinn.

Ved bruk av elektronisk navneendring der barn/ungdom må signere er det viktig at de oppretter bruker i Altinn før skjemaet sendes inn.

Alternativt kan papirskjema benyttes.

Tjenesten kan benyttes av alle som ønsker å søke om endring av eget eller eget barns navn.

Innsender må være over 18 år og bosatt i Norge.

For søknad om endring av navn på eget barn, må  innsender ha del i foreldreansvaret. I tillegg må barnet være bosatt i Norge.

Denne tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere (MinID eller tilsvarende).

Trenger du hjelp?

Skatteetaten - Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema