Fordeling av formue og inntekt mellom kommuner (RF-1034) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1034 som skattemeldingen.

Skal leveres av alle næringsdrivende som har stedbunden inntekt eller formue i flere kommuner.

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem .

Dette vedleggsskjemaet kan du legge ved følgende skjema :

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema