Formue av skogeiendom (RF-1016) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

  • Kjøp av skog
  • Salg av skog
  • Endringer i hogstklassefordeling jf. skjema

Du har samme frist for å levere RF-1016 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Skjema skal fylles ut av:

  • Skogeiere, enten de er personlige skattytere eller deltakere i ansvarlig selskap.
  • Aksjeselskaper som eier skog.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema