Hvis du mener noe er feil med formues- og inntektsskatten din for 2017 eller 2018, kan du gå inn via lenken her: Jeg vil endre eller klage på formues- og inntektsskatten, så skal vi fortelle deg hvordan du går frem. Dette skjemaet, RF-1117,  gjelder bare for inntektsåret 2016 og tidligere år.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Du kan klage på skatteoppgjøret

Du har rett til å klage på skatteoppgjøret. Klagefristen er seks uker etter at du mottok skatteoppgjøret. I klagen må du begrunne hvorfor du mener at skatteoppgjøret er feil.  


Mener du feilen er at ikke alt skattetrekk eller forskuddsskatt har kommet med, må du klage til skatteoppkreveren i kommunen din.

Skatteetatens serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av Skatteetaten. Der finner du også informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har.

 

Skjemaet benyttes av alle som skal klage fastsetting av formues- og inntektsforhold. Forskuddspliktige skattytere skal levere skjema på fødselsnummer. Selskap med deltakerfastsetting og etterskuddspliktige skattytere skal levere skjema på organisasjonsnummer.

NB! Inneholder klagen sensitive opplysninger (f. eks. om sykdom) må klagen sendes i brev til skattekontoret.
  • Bedrift – du må bruke enhetens juridiske organisasjonsnummer.
  • Enkeltpersonsforetak – du må bruke fødselsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

 

Ønsker du å klage på skatteoppgjøret for inntektsåret 2016 og tidligere år, kan skjemaet sendes inn elektronisk. Skjemaet blir sendt videre til skattekontoret for behandling.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema