Kontaktskjema – Skatteetaten (RF-1285)

Om denne tjenesten

Innsender må ha mottatt brev fra Skatteetaten via Altinn. For å motta brev elektronisk, må mottaker ha samtykket til dette.

Kontaktskjemaet kan leveres som svarbrev fra den som mottar et elektronisk brev fra Skatteetaten via Altinn. 

Kontaktskjemaet er ment som svarbrev for det brevet du mottar fra Skatteetaten. Skjemaet benyttes kun for svar/tilleggsopplysninger for den saken mottatt brev gjelder, og får automatisk påført etatens saksnummer.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema