Skjema for endring av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp for personlige skattepliktige, herunder personlig skattepliktige med inntekt fra næringsvirksomhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er tilgjengelig fra 04.april 2018.

Frist for innsending er 15. mai for personlige skattepliktige som mottar skatteoppgjøret i juni.

Frist for innsending er 31. august for personlige skattepliktige som mottar skatteoppgjøret i oktober.

Skjema benyttes av privatpersoner som ønsker å endre kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp.

Skjema skal leveres på privatpersonens fødselsnummer.

Alle personlige skattepliktige som leverer skattemelding for formues- og inntektsskatt  mv kan levere dette skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Skjema for endring av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp for personlige skattepliktige, herunder personlig skattepliktige med inntekt fra næringsvirksomhet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema